Post-grant publications


Racki, G., 2010. Ewolucja środowisk lądowych kajpru Górnego Ślaska jako biotopów kręgowców – Nowy projekt badawczy. Przegląd Geologiczny, 58: 124–126. [In Polish].

Budziszewska-Karwowska, E., Bujok, A. & Sadlok, G., 2010. Bite marks on an Upper Triassic dicynodontid tibia from Zawiercie, Kraków–Częstochowa Upland, southern Poland. Palaios, 25: 415–421.

Sadlok, G. & Wawrzyniak, Z., 2013. Upper Triassic vertebrate tracks from Kraków-Częstochowa Upland, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83: 105–111.

Środoń, J., Szulc, J., Anczkiewicz, A., Jewuła, K., Banaś, M. & Marynowski, L., 2014. Weathering, sedimentary, and diagenetic controls of mineral and geochemical characteristics of the vertebrate-bearing Silesian Keuper. Clay Minerals, 49: 569–594.

Szulc, J. & Racki G., 2015. The Grabowa Formation – the basic lithostratigraphic unit of the Keuper of Silesia. Przegląd Geologiczny, 63: 103–113. [In Polish, with English abstract].

Racki, G. & Szulc, J., 2015. The bone-bearing Upper Triassic of Upper Silesia, southern Poland: integrated stratigraphy, facies and events – introductory remarks. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 553–555.

Szulc, J., Racki, G. & Jewuła, K., 2015. Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 557–586.

Szulc, J., Racki, G., Jewuła, K. & Środoń, J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587–626.

Fijałkowska-Mader, A., Heunisch, C & Szulc, J., 2015. Palynostratigraphy and palynofacies of the Upper Silesian Keuper. Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 637–661.

Nawrocki, J., Jewuła, K., Stachowska, A. & Szulc, J., 2015. Magnetic polarity of Upper Triassic sediments of the Germanic Basin in Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 663–674.

Konieczna, N., Belka, Z. & Dopieralska, J., 2015. Nd and Sr isotopic evidence for provenance of clastic material of the Upper Triassic rocks of Silesia, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 675–684.

Kubik, R., Uhl, D. & Marynowski, L., 2015. Evidence of wildfires during deposition of the Upper Silesian Keuper succession, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 685–696.

Racki, G., 2017. Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703 [The website presenting the bone-bearing Keuper of Upper Silesia, based on the research results of the grant N307 11703]. Przegląd Geologiczny, 65 (5): 275–281. [in Polish with English summary].

Szulc, J., Racki, G. & Bodzioch, A., 2017. Comment on "An early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral shield and gracile appendages" by Jerzy Dzik and Tomasz Sulej. Acta Palaeontologica Polonica, 62 (2): 287–288.

Niedźwiedzki, G. & Budziszewska-Karwowska, E., 2018. A new occurrence of the Late Triassic archosaur Smok in southern Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 68 (4): 703–712.
« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)