Regional Keuper literature: Woźniki site

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The late Triassic development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45. [PDF on demand]

Kielski, A., Wodnicka, T., Wyszomirski, P. & Wójcik, Ł., 2007. Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej [Calcareous clay of the Woźniki deposit (Poland) – potential source of the nanoparticles after acid activation]. Materiały Ceramiczne, 59: 26–31. [In Polish].

Roemer, F., 1862. Die Nachweisung des Keupers in Oberschlesien und Polen. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 14: 638–654.

Roemer, F., 1870a. Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zu der im Auftrage des Königl. Preuss. Handels-Ministeriums von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien in 12 Sektionen. Supplement: Mit einem Atlas von 50 die bezeichnenden Versteinerungen der einzelnen Ablagerungen Oberschlesiens darstellenden lithographirten Tafeln und einer Mappe mit Karten und Profilen. Fragments only Courtesy of Krystyna and Stanisław Wołkowicz, and Robert Niedźwiedzki

Roemer, F., 1870b. Atlas von 50 die bezeichnenden Versteinerungen der einzelnen Ablagerungen Oberschlesiens darstellenden lithographirten Tafeln und einer Mappe mit Karten und Profilen. In: Geologie von Oberschlesien. Nischkowsky, Breslau, 587 pp. Fragments only Courtesy of Stanisław Wołkowicz and Robert Niedźwiedzki

Sulej, T., Bronowicz, R., Tałanda, M. & Niedźwiedzki, G., 2011. A new dicynodont-archosaur assemblage from the Late Triassic (Carnian) of Poland. Earth & Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 101: 261–269.

Sulej, T., Niedźwiedzki, G. & Szczygielski, T., 2019. Późnotriasowe dicynodonty ze Śląska. In: Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach. XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019, Materiały konferencyjne, p. 79.

Sulej, T., Niedźwiedzki, G., Tałanda, M., Dróżdż, D. & Hara, E., 2020 (e2018). A new early Late Triassic non-mammaliaform eucynodont from Poland. Historical Biology, 32: 80–92. [PDF on demand]

Szulc, J., Racki, G. & Jewuła, K., 2015. Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 557–586.

Szulc, J., Racki, G., Jewuła, K. & Środoń, J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587–626.

Tałanda, M. & Sulej, T., 2019. Nowy gatunek późnotriasowej hatterii ze stanowiska Woźniki i jego znaczenie dla paleobiogeografii Pangei. In: Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach. XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019, Materiały konferencyjne, p. 82.

Tałanda, M. & Sulej, T., 2019. An early Late Triassic rhynchocephalian from Northern Pangea suggests relic nature of some British Rhaetian vertebrate assemblages. In: Society of Vertebrate Paleontology, October 2019, Asbtracts of Papers, 79th Annual Meeting, Brisbane Convention and Exhibition Centre, Brisbane, Queensland, Australia, October 9–12, 2019, p. 202–203.

Wyszomirski, R. & Galos, K., 2005. Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry – Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego [Triassic red clays of Tarnowskie Góry – Kępno region in respect of their usefulness for the Polish ceramic industry]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (spec. issue 1): 149–166. [In Polish, with English summary].« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)