Regional Keuper literature: paleobotany and palynostratigraphy

Antevs, E., 1914. Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. and Antholithes zeilleri Nath. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 51 (7): 3–18.

Barbacka, M. , 1991. Lepidopteris ottoni (Goepp.) Schimp. and Peltaspermum rotula Harris from the Rhaetian of Poland. Acta Palaeobotanica, 31 (1–2): 23–47.

Barbacka, M. & Wcisło-Luraniec, E., 2002. Ginkgites acosmia Harris from the Polish Rhaetian. Acta Palaeobotanica, 42 (1): 7–11.

Bilan, W., 1969. Characeae from Keuper sediments of the Kolbark district. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 39 (1–3): 433–454.

Bilan, W., 1988. The Epicontinental Triassic charophytes of Poland. Acta Palaeobotanica, 28: 63–161.

Bilan, W., 1991b. Upper Triassic Charophyta Zones from the eastern margin of Upper Silesian Coal Basin. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 39 (4): 407–414.

Bornemann, J.G., 1887. Geologische Algenstudien. Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin, 7 (1886): 116–134. [Description of cyanophyte Zonotrichites lissaviensis from the "Lisów breccia" of Woźniki Ridge]

Brzyski, B. & Heflik, W., 1994. Fragments of petrified Rhaetico-Liassic coniferous trees of Poręba near Zawiercie. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 42 (4): 303–310.

Carnall, R. von, 1857. Nachricht von der Auffindung zweier Baumstämme in dem mitteljurassischen Thoneisensteingebirge in Oberschlesien. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, 9: 11.

Dobruskina, I.A., 1994. Triassic Floras of Eurasia. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, Bd 10. Springer, Wien – New York, 422 pp.

Drath, A., 1935. Wegiel brunatny z kopalni "Zygmunt" w Porębie obok Zawiercia. Praca referowana na posiedzeniu Wydziału II Akademji Nauk Technicznych dn. 11 stycznia 1935 [Brown coal of the "Zygmunt" mine in Poręba near Zawiercie]. Akademia Nauk Technicznych, Warszawa, 114 pp. [In Polish, with English summary].

Fijałkowska-Mader, A., 2013. Palinostratygrafia, paleoekologia i paleoklimat późnego permu i triasu niecki Nidy [Palynostratigraphy, palaeoecology and palaeoclimate of the late Permian and Triassic of the Nida Basin]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 454: 15–70. [In Polish, with English summary].

Fijałkowska-Mader, A., 2015. Record of climatic changes in the Triassic palynological spectra from Poland. Geological Quarterly, 59: 615–653.

Fijałkowska-Mader, A., Heunisch, C & Szulc, J., 2015. Palynostratigraphy and palynofacies of the Upper Silesian Keuper. Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 637–661.

Fijałkowska-Mader, A., Kuleta, M. & Zbroja, S., 2015. Litostratygrafia, palinofacje i środowiska sedymentacji utworów triasu w północnej części niecki Nidy [Lithostratigraphy, palynofacies and depositional environments of the Triassic deposits in the northern part of the Nida Basin, southern Poland]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 462: 83–124. [In Polish, with English summary].

Fijałkowska-Mader, A. & Paszkowski, M., 2016. Palynostratygraphy of the Polomia Formation (Southern Poland). In: Szydło, A., Krobicki, M. & Granoszewski, W. (eds), 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Abstract Volume, October 20–21, 2016, in Kraków, Poland. Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, p. 38.

Fuglewicz, R. & Śnieżek, P., 1980. Megaspory górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca [Upper Triassic megaspores from Lipie Śląskie near Lubliniec]. Przegląd Geologiczny, 28 (8): 459–461. [In Polish].

Goeppert, H., 1836. Die fossilen Farnkräuter. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen der Naturforscher, Suppl., 17: 1–487.

Goeppert, H., 1844a. Nebst einer Uebersicht der fossilen Flora Schlesiens. In: Wimmer, F. (ed.), Flora von Schlesien pressischen und österreichischen Antheils. 2nd edition, Bd. 1. Verlag von Ferdinand Hirt, Breslau, pp. 1–47.

Goeppert, H., 1844b. Ueber die fossilen Cycadeen überhaupt mit Rücksicht auf die in Schlesien vorkommenden Arten. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur im Jahre, 1843: 114–144.

Goeppert, H., 1846. Ueber die fossile Flora der mittleren Juraschichten in Obreschlesien. Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im Jahre, 1845: 139–149.

Gothan, W., 1909. Lepidopteris. In: Potonié, H., Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen, Lieferung 6. Berlin, Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt, Nr. 109: pp. 1–4; Nr. 110: pp. 1–5; Nr. 111: pp. 1–2.

Górecki, A., Barbacka, M., Niedźwiedzki, G., Jarzynka, A., Pacyna, G. & Ziaja J., 2019. Analiza paleobotaniczna koprolitów dużych drapieżników z górnego triasu (Lisowice) i dolnej jury (Sołtyków). In: Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach. XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019, Materiały konferencyjne, p. 36–37.

Lundblad, B., 1959. Rhaeto-Liassic floras and their bearing on the stratigraphy of Triassic-Jurassic rocks. Stockholm Contributions in Geology, 3: 83–102.

Marcinkiewicz, T., 1957. Megaspory z Praszki, Zawiercia i Gór Świętokrzyskich [Megaspores of the Lias from Praszka, Zawiercie and the Święty Krzyż Mountains]. Kwartalnik Geologiczny, 1 (2): 299–302. [In Polish, with English summary].

Marcinkiewicz, T., 1960. Analiza megasporowa osadów jurajskich okolic Gorzowa Śląskiego – Praszki [Megaspore analysis of Jurassic sediments near Gorzów Śląski – Praszka (Cracow–Wieluń Region)]. Kwartalnik Geologiczny, 4 (3): 713–734. [In Polish, with English summary].

Marcinkiewicz, T., 1969. Granica miedzy retykiem i liasem w Polsce pozakarpackiej na podstawie badań florystycznych [Boundary between Rhaetic and Lias in the extra-Carpathian area of Poland, determined on floristic basis]. Kwartalnik Geologiczny, 13 (1): 100–114. [In Polish, with English summary].

Marcinkiewicz, T., 1978. Zespoły megasporowe w kajprze Polski [Megaspore assemblages in the Keuper of Poland]. Prace Insytytutu Geologicznego, 87: 61–84. [In Polish, with English summary].

Marcinkiewicz, T., 1981. W sprawie megaspor z Lipia Śląskiego koło Lublińca [On the question of megaspores from Lipie Śląskie]. Przegląd Geologiczny, 29 (8): 419–420. [In Polish].

Marcinkiewicz, T. & Orłowska-Zwolińska, T., 1985. Współwystępowanie zespołu miospor Corollina meyeriana, z megasporą Striatriletes ramosus sp.n. w osadach najwyższego triasu Polski [Cooccurrence of the Corollina meyeriana miospore assemblage and megaspore Striatriletes ramosus sp.n. in the uppermost Triassic of Poland]. Kwartalnik Geologiczny, 29 (3–4): 691–712. [In Polish, with English summary].

Marcinkiewicz, T. & Orłowska-Zwolińska, T., 1994. Miospores, megaspores and Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper in the uppermost Triassic deposits from Poland. Geological Quarterly, 38 (1): 97–116.

Marcinkiewicz, T., Fijałkowska-Mader, A. & Pieńkowski, G., 2014. Poziomy megasporowe epikontynentalnych utworów triasu i jury w Polsce – podsumowanie [Megaspore zones of the epicontinental Triassic and Jurassic deposits in Poland – overview]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 457: 15–42. [In Polish, with English summary].

Ociepa, A.M., Staneczko, K., Feldman-Olszewska, A. & Barbacka, M., 2008. Nowe stanowiska Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper w Polsce [New sites of Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper in Poland]. In: Krobicki, M. (ed.), Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza, Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, Abstrakty. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 34 (3/1): 199–200. [In Polish].

Orłowska-Zwolińska, T., 1966. Dolnoliasowy wiek warstw wielichowskich na tle badań sporowo-pyłkowych na Niżu Polskim [Lower Liassic age of the Wielichowo beds in the light of spore-and-pollen analysis (Polish Lowland)]. Kwartalnik Geologiczny, 10: 1004–1021. [In Polish, with English abstract].

Orłowska-Zwolińska, T., 1967. Mikroflorystyczne kryteria oceny wieku warstw z pogranicza triasu i jury na terenie Polski pozakarpackiej [Microfloristic criteria for age determination of the beds occurring at the Triassic-Jurassic boundary in the extra-Carpathian areas of Poland]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 203: 47–52. [In Polish, with English abstract].

Orłowska-Zwolińska, T., 1971. On several stratigraphically important species of sporomorphs occurring in the Keuper of Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 40: 633–651.

Orłowska-Zwolińska, T., 1983. Palinostratygrafia epikontynentalnych osadów wyższego triasu w Polsce [Palynostratigraphy of the Upper part of Triassic epicontinental sediments in Poland]. Prace Instytutu Geologicznego, 104: 1–89. [In Polish, with English summary].

Orłowska-Zwolińska, T., 1985. Palynological zones of the Polish epicontinental Triassic. Bulletin Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 33: 107–119.

Orłowska-Zwolińska, T., 1988. Palinostratygrafia utworów triasu w okolicach Brzegu (SE część monokliny przedsudeckiej) [Palynostratigraphy of Triassic deposits in the vicinity of Brzeg (SE part of the fore-Sudetic Monocline)]. Kwartalnik Geologiczny, 32 (2): 349–366. [In Polish, with English abstract].

Pacyna, G., 2014. Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobotanica, 54: 3–33.

Pacyna, G., 2019. Sphenopsid and fern remains from the Upper Triassic of Krasiejów (SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89: 307–316.

Pacyna, G. , Barbacka, M. , Zdebska, J., Ziaja, D., Fijałkowska-Mader, A., Bóka, K. & Sulej, T., 2017. A new conifer from the Upper Triassic of southern Poland linking the advanced voltzialean type of ovuliferous scale with Brachyphyllum-Pagiophyllum-like leaves. Review of Palaeobotany and Palynology, 245: 28–54.

Pacyna, G., Zdebska, D., Barbacka, M. & Ziaja, J., 2013a. Co jadły polskie dinozaury? [What they ate Polish dinosaurs?]. Wszechświat, 114: 250–252. [In Polish].

Pacyna, G., Zdebska, D., Barbacka, M. & Ziaja, J., 2013b. Ewolucja i sukcesja flor towarzyszacych szczatkom kostnym i tropom dinozaurów w górnym triasie i dolnej jurze południowej Polski [Evolution and succession of the floras accompanying dinosaur bone remains and trackways in the Upper Triassic and Lower Jurassic of southern Poland]. In: Kędzierski, M. & Kołodziej, B. (eds), "Aktualizm i Antyaktualizm w Paleontologii". XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tyniec, 27–30 września 2013, Materiały Konferencyjne, Abstrakty. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskigo, Kraków, pp. 44–45. [In Polish].

Philippe, M., Pacyna, G., Wawrzyniak, Z., Barbacka, M., Boka, K., Filipiak, P., Marynowski, L., Thévenard, F. & Uhl, D., 2015. News from an old wood – Agathoxylon keuperianum (Unger) nov. comb. in the Keuper of Poland and France. Review of Palaeobotany and Palynology, 221: 83–91.

Raciborski, M., 1892. Najstarszy znany wątrobowiec [The oldest known liverwort]. In: Zapiski paleobotaniczne [Paleobotanic notes]. Kosmos, 17, 531–532. [In Polish].

Raciborski, M., 1893. Ueber ein neues fossils Lebermoos. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, 70: 26–27.

Roemer, F., 1867a. Neuere Beobachtungen über die Gliederung des Keupers und der ihn zunächst überlagernden Abtheilung der Juraformation in Oberschlesien und in den angrenzenden Theilen von Polen. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 19: 255–269.

Roemer, F., 1867b. Ueber die Auffindung von thierischen und pflanzlichen Versteinerungen in den braunrothen und butten Letten Oberschlesiens. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, 44 (1866): 49–50.

Rogalska, M., 1954. Analiza sporowo-pyłkowa liasowego węgla blanowickiego z Górnego Śląska [Spore and pollen analysis of the Liassic coal of Blanowice in Upper Silesia]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 89: 5–47. [In Polish, with English abstract].

Rogalska, M., 1962. Analiza sporowo-pyłkowa osadów jurajskiech północnej części pasma krakowsko-wieluńskiego [Spore and pollen grain analysis of Jurassic sediments in the northern part of the Cracow–Wieluń Questa]. Prace Instytutu Geologicznego, 30: 517–524. [In Polish, with English abstract].

Staneczko, K., 2007a. Wstępne wyniki badań zony Aulisporites astigmosus w otworze wiertniczym Solarnia IG-1 (kajper) [Preliminary results of Aurisporites astigmosus zone investigations in bore-hole Solarnia IG-1 (Keuper)]. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 120: 285–295. [In Polish, with English abstract].

Staneczko, K., 2007b. Nowe dane paleobotaniczne na temat górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca (południowa Polska) [New palaeobotanical data on the Upper Triassic of Lipie Śląskie near Lubliniec (southern Poland)]. In: Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2007: 157–170. [In Polish].

Szulc, J., Racki, G. & Jewuła, K., 2015. Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 557–586.

Wcisło-Luraniec, E., 1984. Palaeohepatica roemeri Raciborski, mało znany wątrobowiec kopalny [Palaeohepatica roemeri Raciborski, a little known fossil liverwort]. Wiadomości Botaniczne, 28 (4): 267–270. [In Polish, with English summary].

Zatoń, M. & Piechota, A., 2003. Carnian (Late Triassic) charophyte flora of the Paleorhinus biochron at Krasiejów (SW Poland). Freiberger Forschungshefte, C 499: Paläontologie, Stratigraphie, Fazies, 11: 43–51.

Zatoń, M., Piechota, A. & Sienkiewicz, E., 2005. Late Triassic charophytes around the bone-bearing bed at Krasiejów (SW Poland) – palaeoecological and environmental remarks. Acta Geologica Polonica, 55 (3): 283–293.

Zatoń, M., Niedźwiedzki, G., Marynowski, L., Benzerara, K., Pott, C., Cosmidis, J., Krzykawski, T. & Filipiak, P., 2015. Coprolites of Late Triassic carnivorous vertebrates from Poland: An integrative approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 430: 21–46.« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)