Regional Keuper literature: Krasiejów site

Antczak, M., 2012. Jaw osteology and palaeoecology of an aetosaur from the 'Trias' site at Krasiejów, southwest Poland. In: Jagt-Yazykova, E., Jagt, J., Bodzioch, A. & Konietzko-Meier, D. (eds), Krasiejów – Palaeontological Inspirations. Stowarzyszenie "Dinopark" & Zakład Paleobiologii Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 55–67.

Antczak, M., 2016. Late Triassic aetosaur (Archosauria) from Krasiejów (SW Poland): new species or an example of individual variation? Geological Journal, 51(5): 779–788. [PDF on demand]

Antczak, M. & Bodzioch, A., 2018a. A description of Late Triassic isolated fish scales from Krasiejów, Poland. Paleontological Research, 22: 91–100.

Antczak, M. & Bodzioch, A., 2018b. Ornamentation of dermal bones of Metoposaurus krasiejowensis and its ecological implications. PeerJ, 6: e5267.

Barycka, E., 2007. Morphology and ontogeny of the humerus of the Triassic temnospondyl amphibian Metoposaurus diagnosticus. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 243: 351–361.

Bilan, W., 1975. Profil retyku w Krasiejowie koło Opola [The Rhaetic profile in Krasiejów near Opole]. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 1 (3): 13–19. [In Polish, with English summary].

Bodzioch, A., 2012. Genesis and current state of knowledge of bone accumulations at Krasiejów. In: Jagt-Yazykova, E., Jagt, J.W.M., Bodzioch, A. & Konietzko-Meier, D. (eds), Krasiejów – Paleontological Inspirations. Opole, Stowarzyszenie "Dinopark" & Zakład Paleobiologii Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, pp. 28–35. [In Polish, with English summary].

Bodzioch, A., 2015. Idealized model of mineral infillings in bones of fossil freshwater animals, on the example of Late Triassic metoposaurs from Krasiejów (Poland). Austin Journal of Earth Science, 2 (1), id1008: 1–6.

Bodzioch, A., Jewuła, K., Matysik, M. & Szulc, J., 2018. Sesja terenowa B. Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstawania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych w osadach górnego triasu Śląska. In: Kędzierski, M. & Gradziński, M. (eds), Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra Św. Anny, 4–7 czerwca 2018 r., Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 27–32.

Bodzioch, A. & Kowal-Linka, M., 2012. Unraveling the origin of the Late Triassic multitaxic bone accumulation at Krasiejów (S Poland) by diagenetic analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 346–347: 25–36.

Bodzioch, A., Konietzko-Meier, D. & Jagt-Yazykova, E., 2010. Wycieczka I. Śląskie stanowiska paleontologiczne ze szczątkami kręgowców triasowych: Stanowisko dokumentacyjne "Trias" w Krasiejowie. In: Zatoń, M., Krawczyński, W., Salamon, M. & Bodzioch, A. (eds), "Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni". XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żarki-Letnisko 13–16 września 2010. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, pp. 107–111. [In Polish].

Brodacki, M., 2006. Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie. Przyroda Górnego Śląska, 46: 4–5.

Bronowicz, R., 2009. Osteohistology of the basal phytosaur Paleorhinus from the Late Triassic of southern Poland – preliminary results. Journal of Vertebrate Paleontology, 29: 70A.

Brusatte, S.L., Butler, R.J., Mateus, O. & Steyer, J.S., 2015. A new species of Metoposaurus from the Late Triassic of Portugal and comments on the systematics and biogeography of metaposaurid temnospondyls. Journal of Vertebrate Paleontology, 35: e912988.

Brusatte, S.L., Butler, R.J., Sulej, T. & Niedźwiedzki, G., 2009. The taxonomy and anatomy of rauisuchian archosaurs from the Late Triassic of Germany and Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 54: 221–230.

Buffa, V., Jalil, N.E. & Steyer, J.S., 2019. Redescription of Arganasaurus (Metoposaurus) azerouali (Dutuit) comb. nov. from the Upper Triassic of the Argana Basin (Morocco), and the first phylogenetic analysis of the Metoposauridae (Amphibia, Temnospondyli). Papers in Palaeontology, in press; doi: 10.1002/spp2.1259. [On phylogenetic position of M. krasiejowiensis, among others] [PDF on demand]

Butler, R.J., Rauhut, O.W.M., Stocker, M.R. & Bronowicz, R., 2014. Redescription of the phytosaurs Paleorhinus ('Francosuchus') angustifrons and Ebrachosuchus neukami from Germany, with implications for Late Triassic biochronology. Zoological Journal of the Linnean Society, 170: 155–208.

Bzowska, G. & Racka, M., 2006. Kajper Krasiejowa okiem geochemika i mineraloga [Geochemical and mineralogical look at the Keuper of Krasiejów]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22, zeszyt specjalny, 3: 355–358. [In Polish, with English summary].

Bzowska, G., Gałuskina, I., Gałuskin, E. & Szełęg, E., 2004. Wstępne dane o niebieskim celestynie z Krasiejowa [Preliminary data on blue celestine from Krasiejów, SW Poland]. Przegląd Geologiczny, 52 (3): 214–215. [In Polish].

Desojo, J.B., Heckert, A.B., Martz, J.W., Parker, W.G., Schoch, R.R., Small, B.J. & Sulej, T., 2013. Aetosauria: a clade of armoured pseudosuchians from the Upper Triassic continental beds. In: Nesbitt, S.J., Desojo, J.B. & Irmis, R.B. (eds), Anatomy, Phylogeny and Palaeobiology of Early Archosaurs and their Kin. Geological Society, London, Special Publications, 379: 203–239.

Dobruskina, I.A., 1994. Triassic Floras of Eurasia. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, Bd 10. Springer, Wien – New York, 422 pp.

Dróżdż, D., 2018. Osteology of a forelimb of an aetosaur Stagonolepis olenkae (Archosauria: Pseudosuchia: Aetosauria) from the Krasiejów locality in Poland and its probable adaptations for a scratch- digging behavior. PeerJ, e5595: 1–28.

Dzik, J., 2001. A new Paleorhinus fauna in the early Late Triassic of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 21: 625–627.

Dzik, J., 2003a. A beaked herbivorous archosaur with dinosaur affinities from the early Late Triassic of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 23: 556–574.

Dzik, J., 2003b. Krasiejów – u zarania ery dinozaurów. Wystawa w Muzeum Ewolucji w Warszawie. Ewolucja, Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 1: 2–13. [In Polish].

Dzik, J., 2008. Gill structure and relationships of the Triassic cycloid crustaceans. Journal of Morphology, 269: 1501–1519.

Dzik, J. & Sulej, T., 2007. A review of the early Late Triassic Krasiejów biota from Silesia, Poland. Palaeontologia Polonica, 64: 3–27.

Dzik, J. & Sulej, T. 2016. An early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral shield and gracile appendages. Acta Palaeontologica Polonica, 61 (4): 805–823.

Dzik, J., Sulej, T., Kaim, A. & Niedźwiedzki, R., 2000. Późnotriasowe cmentarzysko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim [A late Triassic tetrapod graveyard in the Opole Silesia (SW Poland)]. Przegląd Geologiczny, 48: 226–235. [In Polish, with English summary].

Fortuny, J., Marcé-Nogué, J. & Konietzko-Meier, D., 2017. Feeding biomechanics of Late Triassic metoposaurids (Amphibia: Temnospondyli): a 3D finite element analysis approach. Journal of Anatomy, 230 (6): 752–765. [PDF on demand]

Fostowicz-Frelik, Ł. & Sulej, T., 2010. Bone histology of Silesaurus opolensis Dzik, 2003 from the Late Triassic of Poland. Lethaia, 43: 137–148.

Gądek, K., 2012. Palaeohistology of ribs and clavicle of Metoposaurus diagnosticus from Krasiejów (Upper Silesia, Poland). Opole Scientific Society Natural Journal, 45: 39–42.

Gee, B.M. & Parker, W.G. 2020 (e2018). Morphological and histological description of small metoposaurids from Petrified Forest National Park, AZ, USA and the taxonomy of Apachesaurus. Historical Biology, 32: 203–233. [On morphology and histology of M. krasiejowiensis, among others] [PDF on demand]

Gee, B.M., Parker, W.G. & Marsh, A.D., 2020 (e2019). Redescription of Anaschisma (Temnospondyli: Metoposauridae) from the Late Triassic of Wyoming and the phylogeny of the Metoposauridae. Journal of Systematic Palaeontology, 18: 233–258. [On phylogenetic position of M. krasiejowiensis, among others] [PDF on demand]

Gross, W., 1934. Die Typen des mikroskopischen Knochenbaues bei fossilen Stegocephalen und Reptilien. Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 103: 731–764. [A first probable record of the Silesian amphibian Metoposaurus]

Gruntmejer, K., 2012. Morphology and function of cranial sutures of the Triassic amphibian Metoposaurus diagnosticus (Temnospondyli). In: Jagt-Yazykova, E., Jagt, J., Bodzioch, A. & Konietzko-Meier, D. (eds), Krasiejów – Palaeontological Inspirations. Stowarzyszenie "Dinopark" & Zakład Paleobiologii Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 34–54.

Gruntmejer, K., 2020. Histologia i biomechanika czaszki późnotriasowego płaza Metoposaurus krasiejowensis (Sulej, 2002) z Krasiejowa. Streszczenie pracy doktorskiej, Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, Opole, 31 s.

Gruntmejer, K., Konietzko-Meier, D. & Bodzioch, A., 2015. The Triassic world of Krasiejów. In: Jagt, J.W.M., Hebda, G., Mitrus, S., Jagt-Yazykova, E.A., Bodzioch, A., Konietzko-Meier, D., Kardynał, K. & Gruntmejer, K. (eds), 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Opole, Poland, 8–12 July 2015 – Field guide, pp. 17–27.

Gruntmejer, K., Konietzko-Meier, D. & Bodzioch, A., 2016. Cranial bone histology of Metoposaurus krasiejowensis (Amphibia, Temnospondyli) from the Late Triassic of Poland. PeerJ, 4:e2685; DOI 10.7717/peerj.2685.

Gruntmejer, K., Konietzko-Meier, D., Bodzioch, A. & Fortuny, J., 2019. Morphology and preliminary biomechanical interpretation of mandibular sutures in Metoposaurus krasiejowensis (Temnospondyli, Stereospondyli) from the Upper Triassic of Poland. Journal of Iberian Geology, 45: 301–316.

Gruntmejer, K., Konietzko-Meier, D., Marcé-Nogué, J., Bodzioch, A. & Fortuny, J., 2019. Cranial suture biomechanics in Metoposaurus krasiejowensis (Temnospondyli, Stereospondyli) from the upper Triassic of Poland. Journal of Morphology, 280: 1850–1864. [PDF on demand]

Gruszka, B. & Zieliński, T., 2008. Evidence for a very low-energy fluvial system: A case study from the dinosaur-bearing Upper Triassic rocks of Southern Poland. Geological Quarterly, 52: 239–252.

Irmis, R.B., Parker, W.G., Nesbitt, S.J. & Liu, J., 2007. Early ornithischian dinosaurs: the Triassic record. Historical Biology, 19: 3–22. [On phylogenetic position of Silesaurus, among others]

Jagt-Yazykova, E., Jagt, J.W.M., Bodzioch, A. & Konietzko-Meier, D. (eds), 2012. Krasiejów – inspiracje paleontologiczne. Stowarzyszenie "Dinopark" & Zakład Paleobiologii Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 98 pp. [In Polish, with English summary].

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The late Triassic development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45. [PDF on demand]

Konieczna, N., Belka, Z. & Dopieralska, J., 2015. Nd and Sr isotopic evidence for provenance of clastic material of the Upper Triassic rocks of Silesia, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 675–684.

Konietzko-Meier, D. & Klein, N., 2013. Growth pattern of Metoposaurus diagnosticus krasiejowensis (Amphibia, Temnospondyli) from the Late Triassic of Krasiejów, Poland, as deduced from femur histology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 145–157.

Konietzko-Meier, D. & Sander, P.M., 2013. Long bone histology of Metaposaurus diagnosticus (Temnospondyli) from the Late Triassic of Krasiejów (Poland) and its paleobiological implications. Journal of Vertebrate Palaeontology, 35: 1–16.

Konietzko-Meier, D. & Wawro, K., 2007. Mandibular dentition in the Late Triassic temnospondyl amphibian Metoposaurus. Acta Paleontologica Polonica, 52: 213–215.

Konietzko-Meier, D., Bodzioch, A. & Sander, P.M., 2013. Histological characteristics of the vertebral intercentra of Metoposaurus diagnosticus (Temnospondyli) from the Upper Triassic of Krasiejów (Upper Silesia, Poland). Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 103: 1–14.

Konietzko-Meier, D., Danto, M. & Gądek, K., 2014. The microstructural variability of the intercentra among temnospondyl amphibians. Biological Journal of Linnean Society, 112: 747–764.

Konietzko-Meier, D. Gruntmejer, K., Marcé-Nogué, J., Bodzioch, A. & Fortuny, J., 2018. Merging cranial histology and 3D-computational biomechanics: a review of the feeding ecology of a Late Triassic temnospondyl amphibian. PeerJ 6 (e4426), 1–24.

Konietzko-Meier, D., Werner, J. D., Wintrich, T. & Martin Sander, P. 2019 (e2018). A large temnospondyl humerus from the Rhaetian (Late Triassic) of Bonenburg (Westphalia, Germany) and its implications for temnospondyl extinction. Journal of Iberian Geology, 45: 287-300. [On stratigraphic distribution of temnospondyls]

Kowalski, J., Bodzioch, A., Janecki, P. A., Ruciński, M. R. & Antczak, M., 2019. Preliminary report on the microvertebrate faunal remains from the Late Triassic locality at Krasiejów, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89: 291–305.

Kozydra, Z. & Wyrwicki, R., 1977. Wstępne wyniki badań iłów górnotriasowych jako surowców ceramicznych [Preliminary data of the Upper Triassic clays as ceramic raw materials]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 299: 149–192. [In Polish, with English summary].

Langer, M, C, 2014. The origins of Dinosauria: much ado about nothing. Palaeontology, 57: 469–478. [On the phylogenetic position of silesaurids] [PDF on demand]

Lucas, S.G., 2015. Age and correlation of Late Triassic tetrapods from southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 627–635.

Lucas, S.G., Spielmann, J.A. & Hunt, A.P., 2007. Biochronological significance of Late Triassic tetrapods from Krasiejów, Poland. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 41: 248–258.

Majer, D. & Lubka, M., 2003. An accumulations of bones of large Late Triassic reptiles at Krasiejów, Opolean Silesia, Poland. Opole Scientific Society Nature Journal, 36: 69–76.

Mateus, O., Butler, R.J., Brusatte, S.L., Whiteside, J.H. & Steyer, J.S., 2014. The first phytosaur (Diapsida, Archosauriformes) from the Late Triassic of the Iberian Peninsula. Journal of Vertebrate Paleontology, 34: 970–975. [Comparison with Paleorhinus from Krasiejów]

Mazurek, D. & Słowiak, J., 2009. Silezaur dinozaurem? Przegląd Geologiczny, 57: 569–571. [In Polish].

Milner, A.R. & Schoch, R.R., 2004. The latest metaposaurid amphibians from Europe. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 232: 231–252.

Nesbitt, S.J., Sidor, C.A., Irmis, R.B., Angielczyk, K.D., Smith. R.M.H. & & Tsuji, L.A., 2010. Ecologically distinct dinosaurian sister group shows early diversification of Ornithodira. Nature, 464: 95–98. [On phylogenetic position of Silesaurus opolensis, among others] [PDF on demand]

Nesbitt, S.J., Langer, M.C. & Ezcurra, A.D., 2019. The anatomy of Asilisaurus kongwe, a dinosauriform from the Lifua Member of the Manda Beds (~Middle Triassic) of Africa. Anatomical Record, Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, in press (1–61); https://doi.org/10.1002/ar.24287. [Comparative analysis with Silesaurus opolensis]

Niedźwiedzki, R., 2012: From iron to Silesaurus. The discovery of a Triassic tetrapod graveyard and the history of mining at Krasiejów. In: Jagt-Yazykova, E., Jagt, J., Bodzioch, A. & Konietzko-Meier, D. (eds), Krasiejów – Palaeontological Inspirations. Stowarzyszenie "Dinopark" & Zakład Paleobiologii Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 5–10.

Pacyna, G., 2014. Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobotanica, 54: 3–33.

Pacyna, G., 2019. Sphenopsid and fern remains from the Upper Triassic of Krasiejów (SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89: 307–316.

Piechowski, R. & Dzik, J., 2010. The axial skeleton of Silesaurus opolensis. Journal of Vertebrate Paleontology, 30: 1127–1141.

Piechowski, R. & Tałanda, M., 2020. The locomotor musculature and posture of the early dinosauriform Silesaurus opolensis provides a new look into the evolution of Dinosauromorpha. Journal of Anatomy, in press; doi:10.1111/joa.13155. [PDF on demand]

Piechowski, R., Tałanda, M. & Dzik, J., 2014. Skeletal variation and ontogeny of the Late Triassic dinosauriform Silesaurus opolensis. Journal of Vertebrate Paleontology, 34: 1383–1393.

Piechowski, R., Niedźwiedzki, G. & Tałanda, M., 2019 (e2018). Unexpected bird-like features and high intraspecific variation in the braincase of the Triassic relative of dinosaurs. Historical Biology, 31: 1065–1081. [PDF on demand]

Pritchard, A.C. & Sues, H.D., 2019. Postcranial remains of Teraterpeton hrynewichorum (Reptilia: Archosauromorpha) and the mosaic evolution of the saurian postcranial skeleton. Journal of Systematic Palaeontology, 17: 1745–1765. [On the systematic position of Ozimek, among others,]

Qvarnström, M., Niedźwiedzki, G., Tafforeau, P., Žigaite, Ž. & Ahlberg, P.E., 2017. Synchrotron phase contrast microtomography of coprolites generates novel palaeobiological data. Scientific Reports, 7 (2723): 1–6. (On coprolites from Krasiejów)

Qvarnström, M., Ahlberg, P.E. & Niedźwiedzki, G., 2019. Tyrannosaurid-like osteophagy by a Triassic archosaur. Scientific Reports, 9 (925): 1–10.

Qvarnström, M., Wernström, J.V., Piechowski, R., Tałanda, M., Ahlberg, P.E. & Niedźwiedzki, G., 2019. Beetle-bearing coprolites possibly reveal the diet of a Late Triassic dinosauriform. Royal Society Open Science, 6 (181042): 1–11.

Skawina, A., 2008. Pochodzenie i ewolucja skójek [Origin and evolution of unionid mussels]. Ewolucja, Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 3: 35–42. [In Polish].

Skawina, A. 2010. Experimental decay of gills in freshwater bivalves as a key to understanding their preservation in Late Triassic lacustrine deposits. Palaios, 25: 215–220.

Skawina, A., 2013. Population dynamics and taphonomy of the Late Triassic (Carnian) freshwater bivalves from Krasiejów (Poland). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 379–380: 68–80.

Skawina, A. & Dzik, J., 2011. Umbonal musculature and relationships of the Late Triassic filibranch unionoid bivalves. Zoological Journal of the Linnean Society, 163: 863–883.

Skrzycki, P., 2015. New species of lungfish (Sarcopterygii, Dipnoi) from the Late Triassic Krasiejów site in Poland, with remarks on the ontogeny of Triassic dipnoan tooth plates. Journal of Vertebrate Paleontology, 35: e964357.

Sulej, T., 2002. Species discrimination of the Late Triassic temnospondyl amphibian Metoposaurus diagnosticus. Acta Palaeontologica Polonica, 47: 535–546.

Sulej, T., 2005. A new rauisuchian reptile (Diapsida: Archosauria) from the Late Triassic of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 25: 75–83.

Sulej, T., 2010. The skull of an early Late Triassic aetosaur and the evolution of the stagonolepidid archosaurian reptiles. Zoological Journal of the Linnean Society, 158: 860–881.

Sulej, T. & Dróżdż, D., 2016. To przełomowe odkrycie! Największy latający gad odnaleziony na terenie Polski.

Sulej, T. & Majer, D., 2005. The temnospondyl amphibian Cyclotosaurus from the Upper Triassic of Poland. Palaeontology, 48: 157–170.

Szulc, J., 2005. Sedimentary environments of the vertebrate-bearing Norian deposits from Krasiejów, Upper Silesia (Poland). Hallesches Jahrbuch der Geowissenschaften, 19: 161–170.

Szulc, J., Racki, G. & Bodzioch, A., 2017. Comment on "An early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral shield and gracile appendages" by Jerzy Dzik and Tomasz Sulej. Acta Palaeontologica Polonica, 62 (2): 287–288.

Szulc, J., Racki, G., Jewuła, K. & Środoń, J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587–626.

Teschner, E.M., Bodzioch, A. & Konietzko-Meier, D., 2018. How to prove biological features in palaeontology – the example of the Late Triassic Krasiejow fauna. In: 3rd International Meeting of Early-Staged Researchers in Palaeontology, Krasiejów (Opole Voivodeship, Poland), May 18 21, 2018, Abstract Book, p. 66.

Teschner, E.M., Sander P.M. & Konietzko-Meier, D., 2018. Variability of growth pattern observed in Metoposaurus krasiejowensis humeri and its biological meaning. Journal of Iberian Geology, 44 (1): 99–111.

Teschner, E.M. & Konietzko-Meier, D., 2018. Comparison of Metoposaurus-bearing localities – how can paleohistology help us to understand fossil ecosystems. In: GEOBONN 2018 Living Earth, 2–6 September 2018, Bonn, Germany, Abstracts, p. 222.

Teschner, E.M. & Konietzko-Meier, D., 2019. Mysterious metoposaurids – palaeohistology helps to understand interspecific variety among Late Triassic amphibians. In: Society of Vertebrate Paleontology, October 2019, Asbtracts of Papers, 79th Annual Meeting, Brisbane Convention and Exhibition Centre, Brisbane, Queensland, Australia, October 9–12, 2019, p. 203–204.

Zatoń, M. & Piechota, A., 2003. Carnian (Late Triassic) charophyte flora of the Paleorhinus biochron at Krasiejów (SW Poland). Freiberger Forschungshefte, C 499: Paläontologie, Stratigraphie, Fazies, 11: 43–51.

Zatoń, M., Piechota, A. & Sienkiewicz, E., 2005. Late Triassic charophytes around the bone-bearing bed at Krasiejów (SW Poland) – palaeoecological and environmental remarks. Acta Geologica Polonica, 55 (3): 283–293.« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)