Regional Keuper literature: Lisowice – Lipie Śląskie site

Bajdek, P., Owocki, K. & Niedźwiedzki, G., 2014. Putative dicynodont coprolites from the Upper Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 411: 1–17.

Bodzioch, A., Jewuła, K., Matysik, M. & Szulc, J., 2018. Sesja terenowa B. Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstawania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych w osadach górnego triasu Śląska. In: Kędzierski, M. & Gradziński, M. (eds), Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra Św. Anny, 4–7 czerwca 2018 r., Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 27–32.

Bodzioch, A., Kowal-Linka, M., Niedźwiedzki, G. & Owocki, K., 2015. Taphonomy of dicynodont bones from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice (Upper Triassic, Norian-Rhaetian; Upper Silesia, southern Poland). In: Jagt, J.W.M. et al. (eds), 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8–12 July 2015 – Abstracts, p. 106.

Bodzioch, A. & Wężowicz-Ziółkowska, D., 2016. Wskrzeszenie Smoka Wawelskiego: głos w sprawie ewolucji memetycznej i obrony nietykalności nazw własnych. Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, 17: 147–166.

Borzęcki, R., 2011(?). WIELKIE ODKRYCIE!!! Pierwsze polskie dinozaury w naszym Muzeum! (nieautoryzowany wywiad z odkrywcą).


Borzęcki, R., 2014(?). WIELKIE ODKRYCIE!!! i co z tego wynika.


Dzik, J., Niedźwiedzki, G. & Sulej, T., 2008. Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 3: 1–21. [In Polish].

Dzik, J., Sulej, T. & Niedźwiedzki, G., 2008. A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 53: 733–738.

Fuglewicz, R. & Śnieżek, P., 1980. Megaspory górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca. [Upper Triassic megaspores from Lipie Śląskie near Lubliniec] Przegląd Geologiczny, 28 (8): 459–461. [In Polish].

Gorzelak, P., Niedźwiedzki, G. & Skawina, A., 2010. Pathologies of non-marine bivalve shells from the Late Triassic of Poland. Lethaia, 43: 285–289

Górecki, A., Barbacka, M., Niedźwiedzki, G., Jarzynka, A., Pacyna, G. & Ziaja J., 2019. Analiza paleobotaniczna koprolitów dużych drapieżników z górnego triasu (Lisowice) i dolnej jury (Sołtyków). In: Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach. XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019, Materiały konferencyjne, p. 36–37.

Jewuła, K., Heunisch, C. & Szulc. J., 2011. Palaeoenvironmental context of the vertebrate-bearing deposits of the Upper Triassic (Norian) sediments from Lipie Śląskie (southern Poland). In: Bádenas, B., Aurell M. & Alonso-Zarza A.M. (eds), Abstracts, 28th IAS Meeting of Sedimentology, Zaragoza, Spain, p. 89.

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The late Triassic development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45. [PDF on demand]

Kowal-Linka, M., Krzemińska, E. & Czupyt, Z., 2018. Najmłodsze detrytyczne cyrkony z utworów triasu z Lipia Śląskiego (Lisowic) koło Lublińca a wiek lisowickiego poziomu kościonośnego. In: Kędzierski, M. & Gradziński, M. (eds), Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra Św. Anny, 4–7 czerwca 2018 r., Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 77.

Kowal-Linka, M., Krzemińska, E. & Czupyt, Z., 2019. The youngest detrital zircons from the Upper Triassic Lipie Śląskie (Lisowice) continental deposits (Poland): Implications for the maximum depositional age of the Lisowice bone-bearing horizon. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 514: 487–501. [PDF on demand]

Kowal-Linka, M., Krzeminska, E. & Czupyt, Z., 2019. Discovery of Triassic-age detrital zircons in Keuper continental deposits: age of Lisowice bone-bearing horizon (Poland). In: 34th IAS, International Meeting of Sedimentology, Rome, 10–13 September 2019 At: Rome, Italy.

Kozydra, Z. & Wyrwicki, R., 1977. Wstępne wyniki badań iłów górnotriasowych jako surowców ceramicznych [Preliminary data of the Upper Triassic clays as ceramic raw materials]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 299: 149–192. [In Polish, with English summary].

Lucas, S.G., 2015. Age and correlation of Late Triassic tetrapods from southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 627–635.

Marcinkiewicz, T., 1981. W sprawie megaspor z Lipia Śląskiego koło Lublińca [On the question of megaspores from Lipie Śląskie]. Przegląd Geologiczny, 29 (8): 419–420. [In Polish].

Marynowski, L. & Simoneit, B.R.T., 2009. Widespread Late Triassic to Early Jurassic wildfire records from Poland: Evidence from charcoal and pyrolytic polycyclic aromatic hydrocarbons. Palaios, 24: 785–798.

Marynowski, L. & Wyszomirski, P., 2008. Organic geochemical evidences of early diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic conditions. Applied Geochemistry, 23: 2612–2618.

Mikołuszko, W., 2008. Potwór z Lisowic. National Geographic, 107 (8): 2–19. [In Polish].

Niedźwiedzki, G., 2014. Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu [Dragon from Lisowice. The great predator from the Triassic]. Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach i Gmina Pawonków: 176 pp. [In Polish].

Niedźwiedzki, G., Kowalski, J., Świło, M., Owocki, K., Tałanda, M. & Sulej, T., 2015. A Late Triassic microvertebrate fauna from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice, Poland. In: Jagt, J.W.M. et al. (eds.), 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8–12 July 2015 – Abstracts, p. 106.

Niedźwiedzki, G. & Sulej, T., 2008. Lipie Śląskie koło Lisowic – okno na późnotriasowy ekosystem lądowy [Lipie Śląskie of Lisowice – a window on the Late Triassic continental ecosystem]. Przegląd Geologiczny, 56 (9): 821–822.

Niedźwiedzki, G. & Sulej, T., 2010. Lisowice – cegielnia Lipie Śląskie (punkt 2) [Excursion I. Silesian paleontological Triassic vertebrate sites: Lisowice – Lipie Śląskie brickyard (point 2)]. In: Zatoń, M., Krawczyński, W., Salamon, M. & Bodzioch, A. (eds), "Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni". XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żarki-Letnisko 13–16 września 2010. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, pp. 102–107. [In Polish].

Niedźwiedzki, G., Gorzelak, P. & Sulej, T., 2011. Bite traces on dicynodont bones and the early evolution of large terrestrial predators. Lethaia, 44: 87–92.

Niedźwiedzki, G., Sulej, T. & Dzik, J., 2012. A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 57 (2): 267–276.

Ociepa, A.M., Staneczko, K., Feldman-Olszewska, A. & Barbacka, M., 2008. Nowe stanowiska Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper w Polsce [New sites of Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper in Poland]. In: Krobicki, M. (ed.), Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza, Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, Abstrakty. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 34 (3/1): 199–200. [In Polish].

Pacyna, G., 2014. Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobotanica, 54: 3–33.

Pieńkowski, G., Niedźwiedzki, G. & Brański, P., 2014. Climatic reversals related to the Central Atlantic magmatic province caused the end-Triassic biotic crisis – Evidence from continental strata in Poland. In: Keller G. & Kerr A. (eds), Volcanism, Impacts, and Mass Extinctions: Causes and Effects. Geological Society of America Special Papers, 505: 263–286.

Racki, G. & Lucas, S., 2018. Timing of dicynodont extinction in light of an unusual Late Triassic Polish fauna and Cuvier's approach to extinction. Historical Biology, in press.

Romano, M. & Manucci, F., 2019. Resizing Lisowicia bojani: volumetric body mass estimate and 3D reconstruction of the giant Late Triassic dicynodont. Historical Biology, in press; doi:10.1080/08912963.2019.1631819. [PDF on demand]

Skawina, A., 2008. Pochodzenie i ewolucja skójek [Origin and evolution of unionid mussels]. Ewolucja, Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 3: 35–42. [In Polish].

Skawina, A. & Dzik, J., 2011. Umbonal musculature and relationships of the Late Triassic filibranch unionoid bivalves. Zoological Journal of the Linnean Society, 163: 863–883.

Staneczko, K., 2007b. Nowe dane paleobotaniczne na temat górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca (południowa Polska) [New palaeobotanical data on the Upper Triassic of Lipie Śląskie near Lubliniec (southern Poland)]. In: Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2007: 157–170. [In Polish].

Sulej, T., 2008. Smok ze Śląska. National Geographic Kids, 14: 1–2.

Sulej, T. & Niedźwiedzki, G., 2019. An elephant-sized Late Triassic synapsid with erect limbs. Science, 363 (6422), 78–80. [PDF on demand]

Sulej, T., Niedźwiedzki, G. & Szczygielski, T., 2019. Późnotriasowe dicynodonty ze Śląska. In: Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach. XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019, Materiały konferencyjne, p. 79.

Świło, M., Niedźwiedzki, G. & Sulej, T., 2014. Mammal-like tooth from the Upper Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 59 (4): 815–820.

Szulc, J., Racki, G., Jewuła, K. & Środoń, J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587–626.

Tałanda, M., Bajdek, P., Niedźwiedzki, G. & Sulej, T., 2017. Upper Triassic freshwater oncoids from Silesia (southern Poland) and their microfossil biota. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 284: 43–56. [PDF on demand]

Vogel, G., 2018. Giant mammal cousin rivaled early dinosaurs. Science, 362 (6417): 879.      

Wawrzyniak, Z. & Ziaja, J., 2009. Wstępne wyniki badań górnotriasowej makroflory Lipia Śląskiego, Polska [Preliminary results of research of the Upper Triassic macroflora from Lipie Śląskie, Poland]. In: Jurassica VIII, Vrsatec, 09–11. 10. 2009. Abstrakty, abstrakty rozszerzone, artykuły. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 35 (3/1): 105–106. [In Polish, with English summary].

Zatoń, M., Niedźwiedzki, G., Marynowski, L., Benzerara, K., Pott, C., Cosmidis, J., Krzykawski, T. & Filipiak, P., 2015. Coprolites of Late Triassic carnivorous vertebrates from Poland: An integrative approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 430: 21–46.« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)