Conference Kraków 09.12.2015


Silesian dinosaurs (not only) from Krasiejów site
[Śląskie dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa]
PROGRAMME & ABSTRACTS (in Polish)

PRESENTATIONS (with permission of the Author only; in Polish):

Grzegorz Racki: Litostratygrafia kajpru śląskiego – propozycja formacji grabowskiej.

Anna Fijałkowska-Mader: Palinostratygraficzne aspekty sukcesji środkowego kajpru Górnego Śląska.

Jan Środoń, Joachim Szulc, Aneta Anczkiewicz, Karol Jewuła, Michał Banaś & Leszek Marynowski: Mineralogiczne i geochemiczne przesłanki korelacji profili kajpru śląskiego.

Joachim Szulc: Klimatostratygraficzne i ponadregionalne aspekty sukcesji kajpru Górnego Śląska oraz ich implikacje litostratygraficzne.

Grzegorz Racki, Joachim Szulc & Karol Jewuła: Ile jest poziomów kościonośnych w środkowym kajprze Śląska? Zintegrowane podejście zdarzeniowo-stratygraficzne.

Paweł Brański, Marta Hodbod, Grzegorz Niedźwiedzki & Grzegorz Pieńkowski: Lisowice – noryk czy retyk?

Tomasz Szczygielski: Późnotriasowe żółwie z Poręby – pochodzenie i wczesna ewolucja Testudinata.

Łukasz Czepiński: Przed Krasiejowem: Miedary – nowe stanowisko ze skamieniałościami kręgowców z dolnego kajpru Śląska.

Adam Bodzioch: Metopozaury z Krasiejowa po piętnastu latach badań.

Robert Niedźwiedzki: Historia odkrycia stanowiska fauny górnotriasowej w Krasiejowie.

Robert Niedźwiedzki, Tomasz Krzykawski & Mariusz A. Salamon: Nowe stanowisko "bone beds" z triasu górnośląskiego, wstępne rezultaty.

Mariusz Paszkowski: Odsłonięcie datowanych palynostratygraficznie żwirów połomskich retyku w Kamienicy Śląskiej (Aneks do referatu A. Fijałkowskiej-Mader).
« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)