MATERIAŁY KONFERENCJI "ŚLĄSKIE DINOZAURY (NIE TYLKO) Z KRASIEJOWA" KRAKÓW 2015
PROGRAM, ABSTRAKTY I PEŁNE PREZENTACJE – udostępniane za zgodą autorów
(IN POLISH ONLY)


Główny organizator, prof. Racki otwiera konferencję.


Sesja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży.


Aspekty mineralogii i geochemii kajpru śląskiego przestawia prof. Środoń.


Prof. Szulc omawia kwestie klimatostratygrafii kajpru jako podstawy korelacji ponad-regionalnych.


Dyskusje w trakcie przerw były mniej lub bardziej ożywione_


_ a nadto można obejrzeć nowo odkryte ciekawe okazy z Krasiejowa.


Wręczenie prof. Środoniowi, gospodarzowi konferencji, okazu metopozaura przez prof. Bodziocha w imieniu Uniwersytetu Opolskiego

Program i abstrakty  »

PREZENTACJE




« Konferencja